EBOB EKOK ÇÖZÜMLÜ SORULAR 2

Matematik 9.Sınıf Ebob ekok problemleri test soruları ve çözümleri konusu anlatılmaktadır.
EBOB EKOK PROBLEMLERİ

1)

İçinde 18kg fasulye, 24kg nohut ve

36 kg pirinç olan,üç ayrı çuvaldaki yiyecekler ,

birbirine karıştırlımadan ve hiç artmayacak

şekilde eşit hacimli torbalara paylaştırılacaktır.

En az kaç torba gereklidir?

 

A) 3 B) 13 C) 15 D) 18 E) 26

 

 

 

Çözüm : Ebob ekok problemi paylaştırma sorusu.

Çuvallardaki ürünler daha küçük torbalara konulacaksa,

bir torbanın alabileceği ürün miktarı, en az kg olan çuvaldan

daha az miktarda olmalıdır.

Bu durumda bu üç sayının bölünebileceği

en büyük ortak bölen sayı , bir torbanın hacmi olur.

Ebob ( 18 , 24 , 36 ) = 6 kg olduğundan,

Torba sayısı = Toplam miktar / Bir torbanın alacağı miktar

Torba sayısı = 18 + 24 + 36 / 6

Torba sayısı = 78 / 6 = 13 tane torba gerekir.

Cevap : B

2)

Bir marangoz uzunlukları 150 cm , 200 cm ve

250 cm olan kalasları eşit uzunlukta tahtalar

olacak şekilde en az kaç parçaya ayırabilir?

A) 8 B) 16 C) 24 D) 25 E) 50

 

 

 

 

 

 

 

Çözüm : Ebob ekok problemi paylaştırma sorusu.

Kesilecek olan tahtalar eşit uzunlukta olacağından,

en az sayıda tahta olması için bir tahtanın uzunluğu

kalasların ortan olarak bölünebileceği en büyük uzunluk

olmalıdır. Ebob alınmalıdır.

Ebob ( 150 , 200, 250 ) = 25 bulunur.

Bir tahtanın uzunluğu 25 cm olmalıdır.

Ayrı ayrı hesaplayabildiğimiz gibi,

tüm kalasların uzunlukları toplamını 25 cm ye bölerek te

tahta sayısının hesaplayabiliriz.

Tahta sayısı = 150+200+250 / 25

Tahta sayısı = 600 / 25 = 24 tane tahta olur.

Cevap : C

3)

Üç doktor sırasıyla 4 , 6 ve 10 günde bir nöbet

tutmaktadır. Birlikte ilk kez nöbet tuttuktan

en az kaç gün sonra, yine birlikte nöbet tutarlar?

A) 12 B) 20 C) 30 D) 60 E) 120

 

 

Çözüm : Ebob ekok problemi ortak kat sorusu.

Bulmamız istenen sayı soruda verilen sayılardan

daha büyük bir sayıdır. Yani 4 , 6 ve 10 sayılarının

katları olan , ancak en küçük ortak katları olan bir sayı olur.

EKOK ( 4, 6 , 10 ) = 60 olur.

Demekki 60 gün sonra ikinci kez birlikte nöbet tutarlar.

Cevap : D

4)

Boyutları 40 cm , 56 cm ve 72 cm olan

dikdörtgenler prizması şeklindeki boş bir kutunun

içine hiç boşluk kalmayacak şekilde, en büyük

hacimli küp şeklindeki kutulardan en kaç tane

yerleştirilebilir?

A) 85 B) 135 C) 215 D) 300 E) 315

 

 

Çözüm :

Küp şeklindeki küçük kutunun bir kenar uzunluğu ,

prizmanın kenar uzunluklarının

bölünebildiği en büyük sayı olmalıdır.

Ebob ( 40 , 56 ,72 ) = 8 bulunur.

Küp sayısıda = Büyük kutunun hacmi / Küçük kutunun hacmi

Kutu sayısı = 40 . 56 . 72 / 8 . 8 . 8

Kutu sayısı = 5 . 7 . 9 = 315 olur.

Cevap : E

   

Be the first to comment

Leave a Reply