Önermeler Çözümlü Sorular

9. Sınıf Matematik Önermeler ile ilgili çözümlü test soruları anlatılmaktadır.

Önermeler Çözümlü Sorular

Tebrikler - Önermeler Çözümlü Sorular adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%.

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Aşağıdakilerden hangisi bir önermedir?

A
Teşekkürler.
B
Bugün kar yağacak mı?
C
Çok güzel konuştu.
D
9+1=10
E
Kendine iyi bak !
1 numaralı soru için açıklama 
Doğru veya yanlış kesin bir hüküm bildiren ifadelere önerme (yargı) denir.

Bir ifadenin önerme olabilmesi için herkes tarafından doğrudur yada yanlıştır denilebilmelidir.

Buna göre soru , ünlem gibi cümleler yada doğruluk durumu kişiye göre değişen, belli olmayan ifadeler önerme olmaz.

Cevap D şıkkı.

Soru 2
p: "2 asal sayıdır."

q: "-8>-1 dir."

r: "4' ün karekökü 16' dır."

Yukarıdaki önermelerden hangilerinin doğruluk değeri 1 ' dir?

A
Yalnız p
B
p ve q
C
p ve r
D
Yalnız r
E
p,q ve r
2 numaralı soru için açıklama 
Önermeler doğru ise doğruluk değeri 1 olur.

Eğer önerme yanlış ise doğruluk değeri 0 olur.

Buna göre p önermesi doğru bir önerme

olduğu için doğruluk değeride p=1 dir.

Soru 3
3 tane önerme için kaç farklı doğruluk değeri vardır?

A
1
B
3
C
6
D
8
E
16
3 numaralı soru için açıklama 
Bir tane önerme için 2 tane farklı doğruluk değeri vardır.(1 yada 0 ) .

n tane önerme için de 2 üssü önerme sayısı kadar,

yani 2 n tane doğruluk değeri oluşur.

Soruda 3 tane önerme önerme için de ,

2 3 = 2.2.2= 8 tanedir.

Soru 4
4 tane önerme için oluşturulan doğruluk tablosunda

kaç satır olur?

A
4
B
8
C
16
D
32
E
64
4 numaralı soru için açıklama 
4 tane önerme için

2 4 = 16 tane farklı doğruluk durumu

oluşacağından , yapılan doğruluk tablosunda da 16 tane satır olur.

Soru 5
n tane önerme için 32 farklı doğruluk değeri

olduğuna göre n kaçtır?

A
2
B
4
C
5
D
6
E
8
Soru 6
I. Doğruluk değeri aynı olan önermelere denk önermeler denir.

II. Doğru önermelerin değilinin (Olumsuzunun) doğruluk değeri 0 ' dır.

III. Birbirine eşit önermelerin doğruluk değeri 1 ' dir.

IV. Doğruluk değeri bilinmeyen önermelere çelişki denir.

Yukarıda verilenlerin kaç tanesi doğrudur?

A
1
B
2
C
3
D
4
E
Hepsi
6 numaralı soru için açıklama 
IV. maddede yazılan ifade yanlıştır. Bir bileşik önermenin sonucu her durumda 1 çıkıyorsa totoloji,

bir bileşik önermenin sonuçları doğruluk tablosu yapıldığına her durumda 0 çıkıyorsa çelişki denir.

Birbirinin aynı olan iki önerme eşit önerme olabilir.

II. madde de,

Fakat bu önermelerin doğruluk değeri 1 olacak diye bir durum olmaz. 0 da olabilir.

Soru 7
p: " İki basamaklı en büyük doğal sayı 99 ' dur."

önermesinin değili (olumsuzu) aşağıdakilerden hangisidir?"

A
p': " İki basamaklı en küçük doğal sayı 10 ' dur."
B
p': " İki basamaklı en küçük doğal sayı 99 ' dur."
C
p': " İki basamaklı en büyük doğal sayı 99 ' değildir."
D
p': " İki basamaklı en küçük doğal sayı 99 ' değildir."
E
p': " İki basamaklı en büyük doğal sayı 10 ' dur."
Soru 8
p: "5-3 > 3-5 "

önermesinin değili aşağıdakilerden hangisidir?

A
p': "5+3 ≤ 3+5 "
B
p': "3-5 < 5-3 "
C
p': "3-5 > 5-3 "
D
p': "5+3 < 3+5 "
E
p': "5-3 ≤ 3-5 "
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
8 tamamladınız.