Dörtgenler cevaplı test 1

1)

    

    ABCD herhangi bir dörtgen ve K,L,M

noktaları,  ait oldukları kenarların orta noktalarıdır.

|AC|+|DB|=18 cm ise |KL|+|LM|  kaç cm’dir?    

    A) 5    B) 7     C) 9     D)12     E) 15

 6)

|AC|=6 cm , |BD|=10cm  ve m(AOD)=300 ise

A(ABCD)  nedir?

    A) 15    B) 16     C) 18     D)20     E) 24

 

 

2)

      

     K,L,M ve N  noktaları,ait oldukları kenarların

orta noktalarıdır. A(KLMN)=12 cm2 ise  A(ABCD)=?

 

       A) 18   B)24     C) 28     D)30     E) 36

 7)

                 

 

    Şekildeki dörtgende verilenlere göre 

[AB]⊥[AD]  ise x=?

      A) 6   B)7    C) 8     D)12     E) 15

 3)  

[AC]⊥[BD]  , A(ABCD)=24 br2   ,|AC|=8 br ise,

|BD|=?

   A) 4   B)6     C) 8     D)10    E) 12

 8)  

    

    Şekildeki dörtgende,

[AC]⊥[BD] , P,R,S ve T  noktaları,

 ait oldukları kenarların orta noktalarıdır.

|BD|=10  ve  |AC|=24   ise  |TR|=?

  

     A) 13   B)14     C) 16     D)17    E) 20

4)

      

     Şekildeki dörtgende,  P,R,S ve T  noktaları,

 ait oldukları kenarların orta noktalarıdır.

 A(APR)=6 br2 ,  A(TCS)=8 br2  ise

 A(ABCD)=? kaç br2 dir?

        A) 14   B)24     C) 30     D)48    E) 56

 9)  

     

           Şekildeki dörtgende,|AB|=10  ,  |DC|=12 ,

K ve L ait oldukları  kenarların orta noktalarıdır. 

[KL] nin alabileceği en büyük tam sayı değeri nedir?

 

       A) 5     B)8     C) 9     D)10    E) 12

 5) 

    

 

     K ve L noktaları sırasıyla [BD] ve [AC] nin orta noktalarıdır.

[AB]⊥[BC] ve [AB]⊥[AD]  dir.  |BL|+|AK|=20  ise

|AC|+|BD|   nedir?

        A) 18   B)24     C) 36     D)40    E) 45

 10)   

 Şekildeki dörtgende, [AP  ve [CP  açıortay  ,

m(ABC)=850 , m(ADC)=950  ise  x=?

 

       A) 5   B)10    C) 15    D)20    E) 25

 Cevaplar: 1C 2B 3B 4E 5D 6A 7C 8A 9D 10A  

Be the first to comment

Leave a Reply