Yamuk cevaplı sorular test 1

Yamuk ile ilgili cevaplı test soruları 10.sınıf yazılıya hazırlık soruları

1)

 

 Şekildeki yamukta verilenlere göre ;

  [AB] // [DC]   ise  x  kaç derecedir?

   A)  450     B) 500      C) 550      D)600       E)850   

6)

 

 Şekilde [AB] // [DC]  ,  [AE] ve  [DE]  açıortaydır. 

|AD|=10  , |AB|=|DE|=8  ,  |DC|=17  ise,

A(ABCD)=?

   A)  50     B) 60      C)70         D) 75       E) 90 

 

2)

 

     ABCD  Yamuğunda [AD] // [BC]  ise 

  verilenlere göre |BE| uzunluğu kaçtır?

   A)  2     B) 4      C) 5        D) 6       E) 7 

 7)

 

Şekilde [AB] // [DC]  ,  [AE] ve  [DE]  açı ortaydır.

[EK] // [DC] , |AE|=5 , |AB|=7 , 

|DE|=12 ve |DC|=14   ise |EK|  kaçtır?

  A)  2     B) 3      C) 4       D) 5       E) 6 

3)

 

   ABCD  Yamuğunda [DB] ⊥ [BC]  ve  [AB] // [DC]  dir.

  Verilenlere göre  A(ABCD) kaçtır?

   A)  12     B) 24      C) 36        D) 60       E) 72 

 8)

 

ABCD Yamuk ,  [AK] , [BL], [CL] , [DK] açıortaylar,

|AD|=12 , |AB|=13 ,  |BC|=14 ve |DC|=17   ise

|KL|  kaçtır?

  A)  2     B) 4      C) 7       D) 10       E) 11

4)

 

     Şekilde  [AB] // [DC]  ,  |AE|=8   ,  |DE|=12  

   m(AED)=300  ise   A(ABCD)  kaçtır?

       A)  24     B) 36      C) 40        D) 45       E) 48 

 
5)

 

    Şekilde  [AB] // [DC]  ve  [AB] ⊥ [BC] dir.

   |AD|=4√2   ,  |DC|=11  ise  A(ABCD)  kaçtır?

      A)  30     B) 36      C) 40        D) 44       E) 48 

 
Cevaplar: 1C 2B 3E  4E  5B  6B  7C 8A  

Be the first to comment

Leave a Reply