Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemler çözümlü sorular

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemler çözümlü sorular1)

Hangi sayıya 9 eklenirse 11 e eşit olur?

x+9=11 ise x=?

 

 

Çözüm :

x+9=11

x=11-9 bu adımda +9 sayısı eşitliğin sağ tarafına -9 olarak yazılır.

x=2

     

2)

Hangi sayının 6 eksiği 2 ye eşit olur?

x-6=2 ise x=?

 

 

Çözüm :

x-6=2 ise

x=2+6 bu adımda -6 sayısı eşitliğin sağ tarafına +6 olarak yazılır.

x=8

     

3)

Hangi sayının 2 katının 5 eksiği 17 dir?

Denklemi 2x-5=17 ise x=? 

 

 

 

 

 

Çözüm :

2x-5=17 

2x=17+5 Burada -5 sayısı eşitliğin sağ tarafına +5 olarak yazıldı.

2x=22 

x=22/2 (Bu adımda eşitliğin her iki tarafı 2 ye bölündü,

ve solda 2ler sadeleşince x yalnız kaldı.)

x=11 

     

4 )

Hangi sayının 3 katının 7 eksiği 20 dir?

Denklemi 3x-7=20 ise x=? 

 

 

 

 

 

Çözüm :

3x-7=20 

3x=20+7 Burada -5 sayısı eşitliğin sağ tarafına +5 olarak yazıldı.

3x=27 

x=27/3 ( Bu adımda eşitliğin her iki tarafı

3 e (x in katsayısına) bölündü, ve solda 3ler sadeleşince x yalnız kaldı.)

x=9 

     

5 )

5 katının 9 fazlası 44 olan sayı kaçtır?

5x+9=44 ise x=?

 

 

 

 

Çözüm :

5x+9=44

5x=44-9 Bu adımda +9 eşittir in sağ tarafına -9 olarak yazılır.

5x=35

5x:5=35:5 Eşitliğin Her iki tarafı x in çarpıldığı katsayı 5 e bölündüğünde; 

x=7 

     

6)

7 katının 5 fazlası 68 olan sayı kaçtır?

7x+5=68 ise x=?

 

 

 

 

Çözüm :

7x+5=68

7x=68-5 Bu adımda +5 eşittir in sağ tarafına -5 olarak yazılır.

7x=63

7x:7=63:7 Eşitliğin Her iki tarafı x in çarpıldığı katsayı 7 ye bölündüğünde; 

x=9 

     

7)

Hangi sayıya 5 eklenirse -8 e eşit olur?

x+5=-8 ise x=?

 

 

Çözüm :

x+5=-8

x=-8-5 Bu adımda +5 sağ tarafa -5 olarak yazılıp 

x=-13 Aynı işaretli iki negatif sayı toplanmış ve sonuç -13 olmuştur.

     
     

 

 

1)

   x-3 = 5 denkleminde x kaç olur?

 

 

 

 

   Çözüm :

 

x = 5 + 3

x= 8

( -3 eşitliğin sağ tarafına +3 olarak yazıldı.)

Ç= { 8 } olur.

     

 2)

x+3 = 5 denkleminde x kaç olur?

 

 

 

 

 

 

 Çözüm:

 

x = 5 – 3

x= 2

( +3 eşitliğin sağ tarafına -3 olarak yazıldı.)

Ç= { 2 } olur.

 

     

 3)

x-7 = -12 denkleminde x kaç olur?

 

 

 

 

 Çözüm :

 

x = -12 +7

x= -5

Ç= { -5 }

     

 4)

 x+8 = -20 ise x kaç olur?

 

 

 

 

 Çözüm :

 

x = -20 -8

x= -28

Ç= { -28 }

     

 5)

 2x = 14 ise x =?

 

 

 

   

Çözüm :

 

x = 14/2

x= 7

Ç= { 7 }

     

 6)

 5x = -40 ise x =?

 

 

 

   

Çözüm :

 

x = -40/5

x= -8

Ç= {-8 }

     

 7)

 -7x = 28 ise x =?

 

 

 

 

Çözüm : 

 

x = 28/-7

x= -4

Ç= {-4 }

     

 8)

3x-7 = 35 ise x =?

 

 

 

 

 

   Çözüm :

 

3x = 35+7

3x= 42

x=42/3

x=14

Ç= {14 }

     

 9)

5x+9 = -46 ise x =?

 

 

 

 

 

   Çözüm :

 

5x = -46-9

5x = -55

x = -55 / 5

x = -11

Ç= {-11 }

     

 10)

7x+3 = 5x+21 ise x =?

 

 

 

 

 

   Çözüm :

 

7x – 5x = 21 – 3

2x = 18

x = 18 / 2

x = 9

Ç= { 9 }

     

11)

3.(2x-7) = 5x – 3 ise x =?

 

 

 

 

 

Çözüm :

 

6x – 21 = 5x – 3

6x – 5x = -3 +21

x = 18

Ç= { 18 }

     

12)

5.(4x-2) = 3.(2x – 9) ise x =?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Çözüm :

 

20x – 10 = 6x – 27

20x – 6x = -27 +10

14x = -17

x = -17 / 14

5 parantezin içindekilere

dağılma özelliği uygulanarak çarpılır.

 

Ç= { -17 / 14}

     

 13)

4.(3x-8) = 6.(5x – 1) ise x =?

 

 

 

 

 

 

   

Çözüm :

 

12x – 32 = 30x – 6

12x – 30x = -6 +32

-18x = 26

x = 26 / -18

x = 13 / -9

Ç= { -13 / 9}

     

 14)

2x-(x-5(3x-1))=4.(3x-(4-2x)-1)

denkleminde x =?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Çözüm:

 

2x-(x-15x+5)=4.(3x-4+2x-1)

2x- ( -14x + 5) = 4.( 5x – 5 )

2x + 14x – 5 = 20x – 20

16x – 5= 20x – 20

16x -20x= – 20 + 5

-4x = – 15

x = -15 / -4

x = 15/ 4

Ç= { 15 / 4}

     

Be the first to comment

Leave a Reply