Fonksiyonlarda bileşke alma bulma cevaplı sorular 1

Fonksiyonlarda bileşke işlemleri online test çöz , soru hazırla , soruları yenile , farklı sorularla daha çok alıştırma çözün.

İki fonksiyonun bileşkesi nasıl alınıyor örnekleri inceleyiniz.

örnek:

 f(x)=5x+3 ,  ve  g(x)= 2x+7   ,….. fonksiyonları verilsin. Buna göre  fog(x)=?  bileşke fonksiyonu bulalım.

fog(x)=f(g(x))  yani f fonksiyonunda x in yerine g(x) in eşiti olan 2x+7 yazılacak;

fog(x)=5(2x+7)+3   …..şeklinde oluyor.Burada ki matematiksel işlem 5 in parantez içine dağıtılmasıdır.

fog(x)=10x+35+3   

fog(x)=10x+38     ….olarak bulunur.

 

Be the first to comment

Leave a Reply