soruyu degistir

 


     Şekilde verilen yamuğun alanı nedir ? Tıklayınız.