soruyu degistir

 

     Şekildeki üçgende |DE| // |BC| ise verilenlere göre x=? ,y=?