soruyu degistir

 

Herhangi bir sayı x olsun . Bilinmeyen sayı x ise.     
Bir sayının 42 fazlası : x + 42
Bir sayının 20 eksiği     : x - 20
Bir sayının 19 katı     : 19 . x
Bir sayının 19 katının 42 fazlası     : 19 . x +42
Bir sayının 42 fazlasının 19 katı     : (x +42) . 19
Bir sayının 6 katının 7 eksiği     : 6 . x - 7
Bir sayının 7 eksiğinin 6 katı     : (x - 7) . 6
Bir sayının karesi     : x 2
Bir sayının karesinin 2 fazlası     : x 2 + 2
Bir sayının 2 fazlasının karesi     : ( x + 2 )2
Bir sayının 7 eksiğinin karesi     : ( x - 7 )2
Bir sayının

20 katının 19 eksiğinin 6 katı     :

6 .( 20 . x - 19 )
Bir sayının yarısı     :
 x
 2 
Bir sayının 1/2 i     :
x.  1
   2 
Bir sayının 15/9 i     :
x.  15
   9 
Bir sayının

42 fazlasının yarısı     :

 x + 42
     2      
Bir sayının 19 katının

6 fazlasının yarısı     :

 19 . x + 6
        2         
Bir sayının 42 fazlasının

7 katının yarısı     :

 7 . (x + 42)
      2             
Bir sayının 2 fazlasının

20 bölü 6 i     :

  20 . (x + 2)
      6             
Bir sayının 15 eksiğinin

karesinin 9 bölü 19 i     :

  9 . (x - 15) 2
      19