soruyu degistir

 

     28 x 2 - 53 x + 7 =0    ise denklemin çözüm kümesi nedir?      =  ?   


,
Kat sayılar    a = 28   , b = -53   , c = 7 İkinci derece denklemde üssü 2 olanın katsayısı a,

üssü 1 olanın katsayısı b , diğeride c olur.

Δ =    ( 53 ) 2 - 4. 28 . 7 Delta eşittir b kare - 4.a.c formülünde

a , b ve c nin değerleri yerine yazılır , yazıldı.

Δ =    2809 - 784 53 in karesi alındı (kendisi ile çarpıldı.)

4 , 28 , 7 çarpımı yapıldı 784 oldu.

Δ =    2025 2809 dan 784 çıkarıldı

Delta 2025 olarak bulundu.

1. kök x1 = -b + √ Δ
2.a
   Bulunan sayılar 1. kök ün formülünde

yerine yazılacak

x1 = - (- 53) + √ 2025
2. 28
    Bilinen değerler formülde

yerine yazıldı.

x1 = 53 + 45
56
   - 53 ile parantezin başındaki - çarpıldı + 53 oldu.

2025 in karekökü alındı 45 oldu.

x1 = 98
56
   53 ile 45 toplandı 98 oldu.

Sonuç bulundu ancak sadeleştirme yapılmalıdır.

1.kök x1 = 7
4
   Pay ve payda 98 ile 56 nin ebobu olan 14 ile bölündü.

Rasyonel sayılarda sadeleştirme yapıldı.

Denklemin bir kökü 7 / 4 olarak bulundu.

2. kök x2 = -b - √ Δ
2.a
   Bulunan sayılar 2. kök ün formülünde

yerine yazılacak

x2 = - (- 53) - √ 2025
2. 28
   Bilinen değerler formülde

yerine yazıldı.

x2 = 53 - 45
56
   - 53 ile parantezin başındaki - çarpıldı + 53 oldu.

2025 in karekökü alındı 45 oldu.

x2 = 8
56
   53 den 45 çıkarma yapıldı 8 oldu.

Sonuç bulundu ancak sadeleştirme yapılmalıdır.

2.kök x2 = 1
7
   Pay ve payda 8 ile 56 nin ebobu olan 8 ile bölündü.

Rasyonel sayılarda sadeleştirme yapıldı.

Denklemin bir kökü 1 / 7 olarak bulundu.

Ç={ 7
4
1
7
}   Denklemin kökleri çözüm kümesi olarak

küme içinde araya virgül de yazılarak gösterilir.