soruyu degistir

 

     f(x)= 11 x -2 , g(x)= 7 x + 7   ise  fog(x)=  ?    
 

 

 

 

 

 

 

fog(x)= f(g(x))     f fonksiyonunda parantez içindeki x in yerine g(x) yazılmalıdır.

Sonraki adımda x in yerine g(x) in eşiti olan 7 x + 7 yazılacak.

 

fog(x)= 11 (7 x + 7) + -2     f fonksiyonunda yani 11 x + -2 de x in yerine

g(x) fonksiyonu yani 7 x + 7 yazıldı. 11   parantezin içindekilerle

sırayla ile çarpılacak.

 

fog(x)= 77 x + 77 + -2    11   önce 7 x ile çarpıldı ve 77 x oldu,

sonra 7 ile çarpıldı ve 77 oldu.

 

fog(x)= 77 x + 75     En son olarak sayılar toplanır

yani 77 ile -2 toplandı ve 75 olarak yazılıp çözüm bulunur.