soruyu degistir

 

     f(x)= -4 x + 0 , g(x)= -3 x -11   ise  fog(x)=  ?    
 

 

 

 

 

 

 

fog(x)= f(g(x))     f fonksiyonunda parantez içindeki x in yerine g(x) yazılmalıdır.

Sonraki adımda x in yerine g(x) in eşiti olan -3 x + -11 yazılacak.

 

fog(x)= -4 (-3 x + -11) + 0     f fonksiyonunda yani -4 x + 0 de x in yerine

g(x) fonksiyonu yani -3 x + -11 yazıldı. -4   parantezin içindekilerle

sırayla ile çarpılacak.

 

fog(x)= 12 x + 44 + 0    -4   önce -3 x ile çarpıldı ve 12 x oldu,

sonra -11 ile çarpıldı ve 44 oldu.

 

fog(x)= 12 x + 44     En son olarak sayılar toplanır

yani 44 ile 0 toplandı ve 44 olarak yazılıp çözüm bulunur.