ikinci dereceden denklemler test 1

1)     x2-(k+5)x-k+4=0      denkleminin

 köklerinden biri -3  olduğuna göre k kaçtır?

   A) -28     B) -26     C) -15     D) -14     E) -11

6)   (m+7)x2-6x+1=0     denkleminin

çakışık  iki kökü  olduğuna göre m kaçtır?

       A) 1     B) 2     C) 4     D) 5     E) 6

2)     x2-8x+4=0     denkleminin kökleri

  x1 ve x2  ise   bu denklemin köklerinin

  çarpmaya göre  terslerinin toplamı kaçtır? 

      A) 1     B) 2     C) 3     D) 4     E) 5

 7)     x2-5x+2m-3=0       denkleminin

  iki gerçel kökü  olduğuna göre   m  nin

  alabileceği en büyük   tam sayı değeri kaçtır?

       A) 1     B) 2     C) 3     D) 4     E) 5

 3)       (x2+3).(x-2)=0   

       denkleminin çözüm kümesi nedir?

      A) {-3,2}     B) {2}      C) {3,2}    D)  {0,3}  E) Ø   

 8)      x2-3x+m+2=0      denkleminin

reel kökü olmadığına göre  m ‘nin

alabileceği en küçük tam sayı değeri kaçtır?

       A) -1     B) 0     C) 1     D) 2     E) 3

 4)     3x2-x=70      denkleminin büyük kökü kaçtır?

 A)  3


 B) 5 C) 5


2

D) 3  E)  35


3

 9)   2.22x-17.2x+8=0      

      denkleminin çözüm kümesi nedir?

      A) {-1,3}     B) {-2,4}      C) {-3,1}

                  D)  {1,2}      E) {1,-3}

5)    x2-10x+k+17=0    denkleminin kökleri

x1  ve x2  dir.   x1 = x2    olduğuna göre k  kaçtır?

      A) 5     B) 7     C) 8     D) 9     E) 13

10)      2x2+8x+m-3=0    denkleminin

      çift katlı kökü varsa  m  kaçtır?

       A) 5     B) 7     C) 8     D) 9     E) 13

 
 11)  x3-x+a-5=0   denkleminin köklerinden biri

   -3  olduğuna göre a  kaçtır?

      A) -19     B) -29     C) 19     D) 29    E) 35

 16)    x2-3x-7=0   denkleminin kökleri 

x1 ve x2  dir. Buna göre  x12+x22    kaçtır?

      A) 5     B) 8     C) 15     D) 23    E) 25

  12)    x2+ax+8=0

          x2+4x+2a=0

     denklemlerinin birer kökleri eşit

     olduğuna göre   a  kaçtır?

      A) -1     B) -3     C) -6     D) 0    E) 1

 17)   3x2-x-2=0   denkleminin köklerinin

birer fazlasını kök kabul eden ikinci

dereceden denklem hangisi olabilir?  

A) x2-x-1=0       B) 3x2-7x+2=0 

C)7x2-3x+2=0   D) x2-3x-7=0 

E) 4x2-2x-1=0

 13)   4-5.2x+1+16=0       denkleminin

       kökler toplamı kaçtır?

      A) -4     B) -1     C) 0     D) 2    E) 4

 
 14)    x+1=√(6x-2)        denkleminin

        çözüm kümesi nedir?

       A) -4     B) -1     C) 0     D) 2    E) 4

 
 15)    x2+4x+m-7=0     denkleminin kökleri

     arasında   x1 = x2-2    bağıntısı

     olduğuna göre , m  kaçtır?

       A) 9     B) 10     C) 11     D) 15    E) 16

 
Cevaplar: 1D  2B 3B 4B 5A  6B 7D  8C 9A  10D

11D  12C 13E  14C 15B  16D 17B

 

Be the first to comment

Leave a Reply