Bölme Bölünebilme Çözümlü Sorular

1)  Bir bölme işleminde bölen 5 , bölüm 6

ve kalan 2 olduğuna göre bölünen kaçtır?

Çözüm:

Bölünen = Bölen x Bölüm + Kalan

Bölünen = 5 . 6 + 2

Bölünen = 30 + 2

Bölünen = 32

2)  Toplamları 58 olan iki sayıdan büyüğü küçüğüne

bölündüğünde bölüm 2, kalan 4 olduğuna göre

küçük sayı kaçtır?

Çözüm:

Küçük sayı : x olsun , Büyük sayı : ( 58 – x ) olur.

Bölünen = Bölen x Bölüm + Kalan

58 – x = x . 2 + 4

58 – 4= 2x + x

54 = 3x

x = 54 / 3

x = 18

O halde küçük sayı 18 , Büyük sayı ( 58 – 18) = 40 olur.

3)

I ) 843 sayısı 3 e tam bölünür.

II ) 2463 sayısı 6 ya tam bölünür.

III ) 7700 sayısı 4 ile tam bölünür .

IV ) 148 in 5 e bölümünden kalan 2 dir.

V ) 8811 sayısı 9 a bölünür.

Yukardaki ifadelerden kaç tanesi doğrudur?

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5

Çözüm:

I ) 843 sayısının rakamları toplamı

8 + 4 + 3 = 15 olup 15 üçün katıdır.

Rakamlar toplamı 3 ün katıysa ,

o sayı 3 e kalansız bölünür. Doğru.

II ) Bir sayının 6 ya bölünmesi için ,

hem 2 hemde 3 ile bölünmelidir.

Yani 3 e bölünen çift sayılar 6 yada tam bölünür.

2463 sayısının rakamlar toplamı ,

2 + 4 + 6 + 3 = 15 olup 3 ün katıdır . Ancak

çift sayı değildir , bu yüzden 6 ya bölünmez.

Yanlış

III) Son iki rakamdaki iki basamaklı olan sayı ,

4 ün katı yada çift sıfır 00 olan sayılar ,

4 ile tam bölünür. 7700 sayısı 4 e bölünür. Doğru.

IV ) 148 in son rakamı 8 in 5 e bölümünden kalan ,

3 olup 148 sayısı da 5 in karlarının 3 fazlası olur.

5 e böülümünden kalan 3 tür. Yanlış.

V) 8811 sayısının rakamları toplamı

8 + 8 + 1 + 1 = 18 olup 9 un iki katıdır.

Rakamlar toplamı 9 un katı olan sayılar,

9 a kalansız bölünür. Doğru .

Cevap : C

4)    36a4b sayısı 5 ile bölümünden kalan 3 ise

a+b nin değeri ençok kaç olur?

Çözüm :

5 e bölümünden kalan 3 ise b=3 yada b=8 olabilir.

b=8 alınır. a=9 için a+b en çok 8+9 =17 olur.

5)    7256 sayısının 3 e bölümünden kalan kaçtır?

Çözüm:

Rakamlar toplamı
7+2+5+6=20 olup 20nin 3 e bölümünden kalan 2 dir.

20 sayısı 3 ün 6 katının 2 fazlasıdır.

O halde verilen sayının 3 e bölümünden kalan da 2 olur.

Be the first to comment

Leave a Reply